Over Lazarus

Lazarus in een notendop

WIE ZIJN WE?

Wij denken dat mensen zonder vaste woonplaats niet alleen nood hebben aan een dak boven hun hoofd, maar evenzeer aan menselijk contact en relaties met anderen. Wij waarderen de acties die de overheid onderneemt om uitsluiting tegen te gaan. Maar wij voelen ons ook rechtstreeks verantwoordelijk ten aanzien van mensen die op straat leven en het moeilijk hebben. En we weten dat we ze kunnen helpen. Wij kiezen ervoor om met hen samen te leven, dag na dag, in alle eenvoud.

ONZE OVERTUIGINGEN

ONZE BEWONERS

Wij denken dat mensen zonder vaste woonplaats niet alleen nood hebben aan een dak boven hun hoofd, maar evenzeer aan menselijk contact en relaties met anderen. Wij waarderen de acties die de overheid onderneemt om uitsluiting tegen te gaan. Maar wij voelen ons ook rechtstreeks verantwoordelijk ten aanzien van mensen die op straat leven en het moeilijk hebben. En we weten dat we ze kunnen helpen. Wij kiezen ervoor om met hen samen te leven, dag na dag, in alle eenvoud.

INNOVATIEVE STRUCTUREN

Plaatsen om zijn leven uit te bouwen of erbovenop te komen, al sinds 2006.

Bij wijze van alternatief op de grote opvangcentra bieden wij ‘gewone’ niet-gemengde woningen aan, op mensenmaat, waar 6 tot 10 personen kunnen samenwonen. Iedereen heeft een eigen kamer. De keuken, zithoek en sanitaire ruimte zijn gemeenschappelijk.
Deze woonvorm biedt een antwoord op eenzaamheid en onzekere leefomstandigheden. Het initiatief bestaat sinds 2006 in Frankrijk en is in 2017 overgewaaid naar Spanje en België.
De personen die we opvangen zijn mensen zonder woonplaats die op straat leven, in een collectief opvangcentrum verblijven of tijdelijk onderdak krijgen in een hotel. Ze worden doorverwezen door gespecialiseerde structuren die zich ertoe verbinden hen verder sociaal te begeleiden (administratieve formaliteiten, zoeken naar werk …).
De vrijwilligers verbinden zich ertoe om, naast hun werk en persoonlijke activiteiten, aanwezig en beschikbaar te zijn in het huis.
In principe staat er geen limiet op de verblijfsduur bij Lazarus. De termijn wordt aangepast aan de individuele noden en de zelfredzaamheid van elke persoon.

.

VRIJWILLIGER WORDEN

DAGELIJKS LEVEN

Zelforganisatie en verantwoording zijn voor ons centrale waarden. De bewoners staan zelf in voor alle aspecten van het dagelijks leven: huishoudelijk werk, boodschappen, bereiden van de maaltijden …
Een huishoudelijk reglement stelt bepaalde aanwijzingen voor :
Eén avond per week is er een gemeenschappelijke maaltijd waaraan iedereen deelneemt. De andere avonden staat het iedereen vrij om al dan niet mee te eten, afhankelijk van activiteiten en verplichtingen.
Iedereen neemt een specifieke taak op in het huis (boodschappen, maaltijden, huishoudelijk werk, rekeningen …).
Alle bewoners betalen een maandelijkse bijdrage voor de huisvesting en voor het eten dat ze samen aankopen.
Alcohol en illegale substanties zijn verboden in het huis.
Geweld – ongeacht of het van fysieke of psychische aard is, tegen anderen of zichzelf gericht is – wordt niet getolereerd.
Regelmatig wordt aan alle bewoners voorgesteld om samen een ‘ontspannende’ avond door te brengen.

DE RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter : De Franse vereniging Lazarus, vertegenwoordigd door haar voorzitter Loïc Luisetto

Penningmeester : Mijnheer Xavier Mertens

Andere leden :

Mijnheer Philippe Le Hodey

Madame Martine Lhoist

Mijnheer Charles de Liedekerke

WILT U ONS HELPEN?

Wilt u een gift doen? Wilt u zich engageren in een van onze huizen?
Een persoon doorverwijzen? Of gewoon een handje komen helpen?
​​Wij danken u van harte, zonder u zou Lazarus niet bestaan.
​​Uw steun is een blijk van uw vertrouwen. Geven is een bron van vreugde. DANK U