Een persoon doorverwijzen

We staan in contact met structuren in de sociale sector. De mensen die we verwelkomen worden door deze partners gestuurd. Onze huizen zijn geen sociale instellingen, er is geen directe tussenkomst van maatschappelijk werkers. Externe sociale steun door een vereniging of een overheidsorgaan is een voorwaarde voor elke dakloze die in onze woonomgeving wil wonen. Lazare wil werken in complementariteit met competente actoren in de sociale sector en een echt partnerschap met hen aangaan.

Als u een van onze sociale partners bent of dat wilt worden, neem dan contact met ons op.

U bent een particulier en u wilt een persoon in een precaire situatie helpen, neem dan contact met ons op:

  • Samu sociaal: 0800 99 340
  • Brussel : klik hier

Als u een persoon doorverwijst naar een geschikt sociaal bureau, dan kan deze persoon contact opnemen met zijn of haar maatschappelijk werker.

WILT U ONS HELPEN?

Wilt u een gift doen? Wilt u zich engageren in een van onze huizen?
Een persoon doorverwijzen? Of gewoon een handje komen helpen?
​​Wij danken u van harte, zonder u zou Lazarus niet bestaan.
​​Uw steun is een blijk van uw vertrouwen. Geven is een bron van vreugde. DANK U